Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη, www.uom.gr

Γραφείο Φυσικής Αγωγής 2310 891455 & 2310 891464